Dr. Hemp Me® Polska

Testy Laboratoryjne

Testy laboratoryjne

Każdy produkt CBD sprzedawany przez Dr Hemp Me przechodzi szczegółowe testy laboratoryjne. Testy te są przeprowadzane przez JHG Analysis, jedno z najlepszych laboratoriów testujących kannabinoidy i konopie w całej Europie.

Za każdym razem, gdy na jakimkolwiek z produktów Dr Hemp Me przeprowadzany jest nowy test, natychmiast aktualizujemy naszą stronę dotyczącą testów laboratoryjnych.

Dr Hemp Me zobowiązuje się do zachowania pełnej przejrzystości wobec naszych wspaniałych klientów. Testy te sprawdzają nasze produkty na zawartość pestycydów, chemikaliów i kannabinoidów. Jesteśmy jedną z niewielu firm w Unii Europejskiej, która intensywnie testuje swoje produkty CBD, i to pod 3 różnymi względami! 

Chcemy, abyś dokładnie wiedział, co kupujesz, robiąc zakupy w naszym sklepie internetowym. Na naszej stronie znajdziesz ceny wszystkich produktów, informacje o wysyłce, a nawet poświadczenie dokonanych testów.

Jeśli nie masz pewności, który olejek CBD od Dr Hemp Me będzie dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj z naszego czatu na żywo i porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów.

4669802

Wszystkie testy przeprowadzafirma Cannalabs Ekotechlab, pioniernarynku w zakresieocenykannabinoidówiekstraktówkonopnych. Przeprowadzamyszerokozakrojone testy zapewniająceprzejrzystośćidostarczamyaktualneraportydlakażdejpartiiproduktów, któratrafia do naszegomagazynu.

Kannabinoidy, któreznajdująsię w naszymoleju CBD, sąwymienione w każdymraporcie z badańlaboratoryjnych. Wynikidotyczącezawartości CBDV, CBG, CBN, CBC, CBDai CBC sązawarte w tympodsumowaniu.

Co analizujemy?

Do badańpobieranesąlicznepróbki z dużychpartiioleju CBD. Czystośćimockażdejpróbki jest następnieoceniana po przejściuprzezszeregtestów. W każdymbadaniuposzukujemyróżnychelementów, w tym

Kannabinoidy

Substancjechemiczneznanejakokannabinoidymajązarównobezpośredni, jak ipośredniwpływnaorganizmczłowieka. Efektyterapeutyczneoleju CBD sąwywoływaneprzeztęcząsteczkę.

Kannabidiol

Substancjąmającąwielezastosowań jest kannabidiol. Jest to kannabinoid, którynajbardziejwyróżniasię w oleju CBD. Substancja ta ma wpływnaukładendokannabinoidowy. Kannabidiolniepowodujeodurzenia, w przeciwieństwie do tego, co sądząniektórzy. Niwelującskutkidziałania THC, możepomóc w zejściu z haju.

Kwaskannabidiolowy

Ta cząsteczkarównieżmożebyćobecna w naszymoleju CBD. Na etykiecie jest onaoznaczonajakoCBDa. Po zakończeniuproceduryzwanejdekarboksylacją, z CBD uzyskujesiękwaskannabidiolowy do badań.

Kannabidiwaryna

Chemicznymanalogiem CBD jest kannabidiwaryna. Wiadomo, żewzmacniaonadziałanieprzeciwdrgawkowe CBD.

Kannabichromen

Substancja ta, niepsychoaktywna, jest rzadkospotykana w roślinachkonopiindyjskich. Stężeniekannabichromenu jest zazwyczajniskie – średnioponiżej 1%.

Opróczsprawdzeniaobecnościkannabinoidów, badanialaboratoryjne CBD dająabsolutnąpewność, żeproduktkońcowy jest wolnyodpestycydówidużychilościmetaliciężkich.

Tylkowtedy, gdyolejzawierawszystkiepowyższekannabinoidy, można w pełniwykorzystaćjegowłaściwości.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered Voltage Emoji by Caddy